Fem texter från när jag lämnade honom och hans våld

Att scrolla i mitt instagramflöde från förr, se vilken bild jag försökte måla upp, att nu veta sanningen bakom och även se mitt omedvetna lysa igenom säger så mycket. Den här bilden i slutet av missbruket när jag fortfarande via sociala medier försökte övertyga mig själv och andra om att Simon gjorde mig lycklig, men så kommer sånt här och säger väldigt mycket om hur det egentligen var. Längtan bort genomsyrar liksom allt, utan att jag själv förstå från vad. Det är verkligen sjukt att jag i två månader efter vi separerat fortfarande trodde att det var mig det var fel på och att jag bara fått för mig hans våld, det psykisks våldet skulle ta ännu längre tid att förstå. 

Dagen jag lämnade honom, 12 februari 2017


13 februari 2017


15 februari 2017


22 februari 2017


2 mars 2017