Ångestpodden - Att vara medberoende

Medberoende, den enorma känslan av maktlöshet. Att stå bredvid och se på, försöka hjälpa, nå fram, förändra men alltid vara nummer två efter drogen. Känslan av ansvar för missbrukaren, ser sig själv som sekundär där det enda som spelar roll är att hjälpa den som inte vill hjälpa sig själv. Ett problematiskt tillstånd då en så gärna vill vara den som hjälper utan att förstå att man genom det ofta stjälper. Man ömmar, tar hand om, lämnar aldrig, curlar, står kvar oavsett vad, ansvarar och på sitt sätt blir beroende av kicken som kommer av att hjälpa missbrukaren framåt. Dem ständiga strävan efter att hitta mirakellösningen som får den beroende att börja tillfriskna, viljan att kunna skapa en livsförändring som inte går att forcera fram förrän den beroende själv bestämmer sig.


I andra avsnittet av Ångestpoddens serie "Vi måste prata droger!" pratar Carl Fredrik Alexander Rask om sitt medberoende till sin pappas beroende.


 Den framgångsrika pappan som idag förlorat allt och som Rask har visat alla sidor av i sin youtube-serie Missbruksbloggen. Den är f.ö grym den serien, alltså grym på det sättet att jag fått pausa flera gå ger för att jag sett mig själv utifrån men i en annan människas kropp. Alla lögner, rättfärdiganden, löften och sluddrande ord som en gång var mina och då lät så självklara för mig att säga. Så idag tycker jag ni ska lyssna på Ångestpoddens avsnitt om att vara medberoende.


Är du anhörig till någon som missbrukar? Det är otroligt viktigt att även du får hjälp, för att orka, för att inte bära allt själv, för att få stöd och råd i att sätta gränser samt för att inte göra alla de där valen som på sikt stjälper mer än hjälper. 

  •  Kontakta din lokala beroendemottagning som ger stöd i enskilda samtal men även ofta också i grupp. 

  • Anonyma Alkoholister har en anhöriggrupp kallad Al-Anon (länk), för alla som är anhörig till en alkohol- eller drogmissbrukare. Googla för att hitta din närmaste förening.